Adam Jaronicki ; mgr inż. elektronik ukończył Krakowską AGH oraz ATH w Bielsku-Białej. Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej. Współpracuje z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor cyklu artykułów publikowanych na łamach czasopisma komputerowego „Enter” oraz czasopisma komputerowego „Linux Plus”.

Czytaj więcej...

Nauczyciel i wykładowca przedmiotów informatycznych w szkole średniej i na Uniwersytecie Śląskim z ponad dziesięcioletnim stażem. Twórca autorskiego programu „Mistrz kodowania” dla uczniów szkół podstawowych. Autor publikacji z zakresu kształtowania kompetencji komputacyjnych. Współzałożyciel Bielskiej grupy Coderdojo mającej na celu krzewienie wśród młodzieży szeroko pojętych zdolności z zakresu ICT i STEM. Kierownik dwóch edycji międzynarodowego projektu Houer of code, mającego na celu promowanie nauki podstaw programowania u dzieci. Autor szkoleń dla MZO Bielsko-Biała w ramach "Godziny kodowania". Uczestnik i prelegent Ogólnopolskiej Akademii Programowania. Pomysłodawca i współautor pomocy dydaktycznej EduMATRIX. Autor projektów "Multimedialne Centra Edukacyjne" dla Bielska-Białej mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w zakresie ICT i STEM.

Czytaj więcej...

PILCH © 2016