Opis zestawu


Opis zestawu EduMATRIX:

 • Podręcznik zawierający propozycje ćwiczeń i zabaw edukacyjnych – 1 szt.
 • Drewniana skrzynka o wymiarach (32 cm x 32 cm x 4,5 cm)           – 1 szt.
 • Plansze z obustronnymi nadrukami (30 cm x 30 cm x 0,3 cm)        – 2 szt.
 • Podkładki do plansz                                                                          – 2 szt.
 • Worek bawełniany                                                                            – 1 szt.
 • Klipsy biurowe łączące podkładkę z planszą                               – 4 szt.

 

 

Zawartość zestawu (wszystkie bloczki – łącznie 198 sztuk.):

 • Kolorowe bloczki sześcienne o boku 2 cm                                         – 80 szt.

(20 czerwonych, 20 zielonych, 20 niebieskich, 20 żółtych)

Znaki alfanumeryczne:

 • Litery A-F, naturalny kolor drewna,                                                  –12 szt.
 • Litery G-J, M, T, naturalny kolor drewna,                                        – 8 szt.

Cyfry i waluty:

 • Cyfry 1-6, naturalny kolor drewna                                                     – 16 szt.
 • Cyfry 7-9 i 0, pole puste oraz waluty ZŁ, EURO, DOLAR, YUAN      – 8 szt.

Operatory arytmetyczne:

dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, znak równości, nawias okrągły, kolor żółty zimny  – 24 szt.

Bloczki funkcyjne:

 • nawias kwadratowy, kropka, przecinek, średnik, wykrzyknik, procent, kolor żółty ciepły,  – 8 szt.
 • pytajnik w rombie, zbiór cyfr, zbiór liter, zbiór kolorów, dwukropek, relacja nierówności, kolor żółty ciepły – 8 szt.
 • Bloczki arkusza kalkulacyjnego, symbole właściwe dla arkusza kalkulacyjnego oraz cyfry rzymskie Suma,
  minimum, maksimum, litery I, V, X, kolor żółty ciepły        – 8 szt.

Bloczki programowania:

 • Symbole właściwe dla języka programowania krok, powtórzenie, właściwości wskaźnika, nawias klamrowy,
  obrót w lewo, obrót w prawo, kolor żółty ciepły          – 24 szt.

Kostki do losowania cyfr, liter i kolorów                                                                  – 8 szt.

Bloczki kursora o wymiarach 2 cm x 2 cm x 3 cm                                                 – 2 szt.

Łącznie 206 sztuk

 

Pierwsze czynności po otwarciu zestawu:

 1. Przełóż wszystkie bloczki koloru do płóciennego woreczka.

(w sumie 80 szt. – 20 czerwonych, 20 zielonych, 20 niebieskich, 20 żółtych)

 1. W lewej przegrodzie pozostaw bloczki liczb i operatory matematyczne:

(1-6) 16 szt. (7-$) 8 szt. i operatory (+-*/(=)24 szt. w sumie 48 sztuki.

 1. W środkowej przegrodzie pozostaw bloczki funkcyjne programowania
  w sumie 48 sztuk.
 2. Do prawej przegrody przełóż wszystkie litery (20 szt.), bloczki losowania (8szt.) i bloczki kursora 2 szt. W sumie 30 sztuk.

PILCH © 2016