EduMATRIX co to takiego?

Firma PILCH ma zaszczyt zaprezentować Państwu wielofunkcyjną pomoc dydaktyczną EduMATRX.

Jest to polski produkt, opracowany przez nauczycieli i naukowców, tak aby mógł wspomagać naturalne potrzeby rozwojowe dzieci, dlatego sprawdza się na różnych etapach edukacji, od przedszkola do końca szkoły podstawowej.

EduMATRIX pozwala łączyć zagadnienia matematyczne, logiczne i informatyczne. Przedstawiać je dzieciom w sposób obrazowy, łatwy a nawet zabawowy, wykorzystując pełnię ich aktywności i kreatywności.

EduMATRIX to realizowany w szkolnej praktyce powrót do natury – drewniane elementy są przyjemne w dotyku, stymulują rozwój zdolności manualnych i pozytywnie wpływają na postrzeganie i odczuwanie.

Zestaw EduMATRIX przewidziany jest dla dwóch uczniów. Każdy posiada dwie, takie same plansze, nazywane matrycami i ponad 200 drewnianych bloczków funkcyjnych.

Zestawy wykonano z wyjątkową precyzją z najwyższej jakości materiałów. Wszystkie bloczki, jak i skrzynka, powstały z drewna bukowego a matryce ze sklejki brzozowej.

Kolorowe bloczki zabarwiono ekologicznymi farbami a nadruki wykonano specjalna metodą światło utwardzalną. To pozwala na wieloletnie użytkowanie pomocy dydaktycznej bez straty na wartości – jak to ma miejsce w przypadku urządzeń elektronicznych.

W ciągu ostatnich trzech lat popyt na programistów zwiększył się o około 30 proc. Zdaniem ekspertów  trend ten będzie się utrzymywał, dając pracę coraz większej liczbie osób i kusząc coraz wyższym wynagrodzeniem.

Wpływa na to globalny rozwój i zwiększenie zapotrzebowania na aplikacje mobilne, bez których wiele osób nie potrafi się już obejść. Można powiedzieć, że programowanie to świetny zawód dla Polaków, bo wiąże się nie tylko z takimi cechami jak zdolność analitycznego myślenia, ale także umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, wymagających elastycznego podejścia.

EduMATRIX to mądra i zdrowa alternatywa w nauczaniu, dająca niezliczone możliwości wykorzystania w procesie lekcyjnym od prostej arytmetyki po algorytmy w językach programowania.

Ponadto nie męczy wzroku, nie ogranicza kontaktów społecznych, uczy pracy w zespole, utrzymania ładu i porządku w miejscu pracy i jest najekonomiczniejsza propozycją wyposażenia klas w pomoce dydaktyczne służące nauczaniu programowania.

EduMATRIX to innowacyjne narzędzie, które pomaga w procesie edukacyjnym połączyć wysiłki uczniów i nauczyciela.  

EduMATRIX to wielofunkcyjna pomoc dydaktyczna, która pozwala na uniknięcie w edukacji wczesnoszkolnej zbyt dużej obecności e-urządzeń w procesie lekcyjnym.

 

EduMATRIX to nowa przestrzeń edukacyjna pozwalająca rozwijać umiejętności i wiedzę z obszaru logiki, matematyki, informatyki (myślenia komputacyjnego), programowania i wielu innych.

EduMATRIX stanowi swoistego rodzaju zeszyt ćwiczeń, który uczeń wypełnia i obsługuje jak aplikację komputerową. Wydaje się być więc dla ucznia atrakcyjną (i zdrową!) alternatywą, zarówno względem zeszytu papierowego jak i względem komputera, tabletu czy smartfonu.

EduMATRIX można łatwo dostosować do praktycznie każdego etapu edukacyjnego od początku przedszkola do końca szkoły powszechnej.

 

Edukacyjne spektrum EduMATRIX  jest bardzo szerokie:

 • EduMATRIX pomaga wprowadzić podstawowe elementy właściwe dla języka programowania:
  wprowadzanie i odczyt danych, przetwarzanie danych, podejmowanie
  decyzji, powtarzanie czynności.
 • EduMATRIX jest niezwykle elastyczny poprzez dobór elementów i plansz, a przede
  wszystkim poprzez odpowiednio przedstawione zadania.
 • EduMATRIX zapewnia różnorodne formy komunikacji nauczyciel – uczeń oraz
  ich szybką, wzajemną interakcję.
 • EduMATRIX stanowi ułatwienie i wygodny sposób ilustrowania zagadnień ilościowych
  pojawiających się przy rozwiązywaniu zadań tekstowych (problemowych).
 • EduMATRIX pomaga (niepostrzeżenie) łączyć zagadnienia matematyczne i informatyczne oraz przedstawiać je uczniowi w sposób obrazowy, łatwy i wręcz zabawowy, przy wykorzystaniu pełnej jego aktywności i kreatywności.

EduMATRIX może pełnić m.in. funkcje:

 • edytora grafiki bitmapowej, a nawet edytora obiektów 3D
 • zeszytu ćwiczeń do matematyki (algebra, geometria)
 • kalkulatora
 • mapy cyfrowej

 

Elastyczność narzędzia wynika z jego architektury/warstw funkcjonalnych.

Obrazowo można nawet porównać EduMATRIX z działającym systemem komputerowym:

elementy zestawu w postaci bloczków i plansz to sprzęt, oznaczenia elementów zestawu i plansz oraz zasady posługiwania się nimi to „system operacyjny”, pomysły na zadania to aplikacje.

W ten sposób użyteczność zestawu może być rozbudowywana w sposób wręcz nieograniczony.
W uzasadnionych przypadkach twórcy zakładają cykliczny przegląd potrzeb i opcjonalne wzbogacanie warstwy sprzętowej np. o bloczki z nowymi symbolami oraz uzupełnienie oznaczeń na planszach.
Raz zakupione narzędzie edukacyjne nie będzie się zatem praktycznie nigdy dezaktualizowało.
Zestawy można komponować tak, by np. bloczki kolorowe ze wszystkich zestawów wykorzystać w klasach młodszych, zaś bloczki alfanumeryczne w klasach starszych.

Polecamy opinie zamieszczone na blogach:

http://www.kiedymamaniespi.pl/2017/02/edumatrix-drewniany-eko-komputer-xxi-wieku.html

http://www.jaskoweklimaty.pl/edumatrix-drewniana-pomoc-naukowa/#comment-10351

http://kreatywnik.bloog.pl/id,359047999,title,EduMATRIX,index.html?smoybbtticaid=618bf6

PILCH © 2016