Przyjazne oblicze matematyki i programowania

Adam Jaronicki ; mgr inż. elektronik ukończył Krakowską AGH oraz ATH w Bielsku-Białej. Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej. Współpracuje z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor cyklu artykułów publikowanych na łamach czasopisma komputerowego „Enter” oraz czasopisma komputerowego „Linux Plus”.

Czytaj więcej o autorze

Drodzy Rodzice, Szanowni Nauczyciele! Jestem rodzicem i nauczycielem. Mój synek Miłosz, mając niespełna trzy i pół roku, otrzymał EduMATRIX. Po pół roku naszej wspólnej zabawy (ale również i nauki!) czyta literki oraz układa je, tworząc napisy, odczytuje i układa liczby dwucyfrowe, zaś w przypadku liczb jednocyfrowych rozumie ich wartości i kolejność, a także potrafi dodawać oraz odejmować o jeden. Przy pomocy rodzica rozwiązuje proste zadania tekstowe np. takie, w których należy poukładać odpowiednią ilość kolorowych bloczków czerwonych i zielonych (jabłka dojrzałe i niedojrzałe), po czym podać całkowitą ich ilość.

Czytaj więcej o EduMATRIX

dr Tomasz Kopczyński, mgr pedagogiki w zakresie edukacji informatyczno-technicznej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole średniej z zakresu informatyki oraz wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Twórca autorskiego programu „Mistrz kodowania” dla uczniów szkół podstawowych. Autor artykułów z zakresu kształtowania kompetencji komputacyjnych. Założyciel i twórca Bielskiego Centrum Gimnastyki Umysłu. Twórca koncepcji treningu mentalnego dla sportowców metodą „Doboru bodźca akustycznego”.

Czytaj więcej o autorze

EduMATRIX jest pomocą dydaktyczną opartą na wieloletnim doświadczeniu różnych szkół i badań w zakresie nauczania matematyki, logiki (Piaget, Dewey, Doman, Gruszczyk-Kolczyńska). Pomoc dydaktyczna jest oparta na pseudokodzie w którego skład wchodzą podstawowe symbole działań algebraicznych (matematycznych), logicznych, algorytmicznych. Dodatkowo obszar działań jest wzbogacona o układ alfanumeryczny, układ Kartezjański, układ Abakusa.

Gra polega na wieloaspektowym wykonywaniu poleceń i zdarzeń: matematycznych, logicznych...

Czytaj więcej o EduMATRIX

Profesor dr hab. inż. Andrzej W. Mitas, prof. zw. Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, jest absolwentem kierunku Elektronika na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu studiów i obronie nagrodzonej wyróżnieniem pracy dyplomowej podjął pracę naukową na tym samym Wydziale, gdzie realizował prace badawcze i projektowe z zakresu testowania systemów cyfrowych. Liczne wdrożenia autorskich konstrukcji i prowadzone współbieżnie prace badawcze ukierunkowały dysertację na optymalizację kompresji informacji w testowaniu systemów cyfrowych.

Czytaj więcej o autorze

Koncepcja przestrzennej wizualizacji algorytmu. Proponowane rozwiązanie macierzy wypełnianej drewnianymi sześcianami, umożliwiające ilustrowanie relacji i operacji znamiennych dla algorytmiki, staje się szczególnie atrakcyjne dla uczniów uwikłanych często w narzucony i niemodyfikowalny świat wirtualny. Nie bez znaczenia jest tu wysoka jakość wykonania tej pomocy dydaktycznej, w szczególności wykonanych w całości z materiałów ekologicznych. Skutkuje to również wysokimi wartościami wskaźników niezawodności (długi czas życia obiektu, czy tzw. „dostępność” na poziomie 5 dziewiątek), co zasadniczo...

Czytaj więcej o EduMATRIX

Emilia Gibiec- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Techniki, kierunku ogólnotechnicznego. Po ukończeniu studiów programistka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej FACH w Cieszynie.
Dalszy rozwój zawodowy związała z edukacją. Nauczycielka, doradczyni metodyczna, wizytator, redaktorka wielu książek, podręczników szkolnych, czasopisma „Twórczy Nauczyciel”. Nauczycielka akademicka w dziedzinie dydaktyki i metodyki. Licencjonowana Specjalistka SAS Centre Polska z zakresu neuroakustycznego treningu mózgu. Posiada certyfikat SORE z zakresu nowych form wspomagania.

Czytaj więcej o autorze

Program EduMX kompatybilny z pomocą dydaktyczną EduMATRIX to nowoczesne rozwiązania dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej, szyte na miarę XXI wieku. Potrzeba myślenia komputacyjnego, nauczania programowania dziecka wczesnoszkolnego to wyjątkowe wyzwanie dla nauczycieli, naukowców z dziedziny neuronauk, rodziców poszukujących środowiska wizualnego programowania dostosowanego do wymogów dziecka w młodszym wieku szkolnym. Uczeń klas I-III uczy się przez empirię, naśladownictwo, obserwację, manipulowanie obiektami i samodzielne dochodzenie do rozwiązań.

Czytaj więcej o EduMATRIX

PILCH © 2016