Adam Jaronicki ; mgr inż. elektronik ukończył Krakowską AGH oraz ATH w Bielsku-Białej. Od 1998 r. nauczyciel oraz informatyk w społecznym liceum ogólnokształcącym oraz gimnazjum, gdzie opracował i wdrożył autorskie programy nauczania oraz metody aktywizacji pracy lekcyjnej. Współpracuje z ośrodkami metodycznymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowywania materiałów dydaktycznych oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych. Autor cyklu artykułów publikowanych na łamach czasopisma komputerowego „Enter” oraz czasopisma komputerowego „Linux Plus”.

Czytaj więcej...

dr Tomasz Kopczyński, mgr pedagogiki w zakresie edukacji informatyczno-technicznej, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkole średniej z zakresu informatyki oraz wykładowca Uniwersytetu Śląskiego. Twórca autorskiego programu „Mistrz kodowania” dla uczniów szkół podstawowych. Autor artykułów z zakresu kształtowania kompetencji komputacyjnych. Założyciel i twórca Bielskiego Centrum Gimnastyki Umysłu. Twórca koncepcji treningu mentalnego dla sportowców metodą „Doboru bodźca akustycznego”.

Czytaj więcej...

Profesor dr hab. inż. Andrzej W. Mitas, prof. zw. Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Biomedycznej, jest absolwentem kierunku Elektronika na Wydziale Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Po ukończeniu studiów i obronie nagrodzonej wyróżnieniem pracy dyplomowej podjął pracę naukową na tym samym Wydziale, gdzie realizował prace badawcze i projektowe z zakresu testowania systemów cyfrowych. Liczne wdrożenia autorskich konstrukcji i prowadzone współbieżnie prace badawcze ukierunkowały dysertację na optymalizację kompresji informacji w testowaniu systemów cyfrowych.

Czytaj więcej...

Emilia Gibiec- absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Techniki, kierunku ogólnotechnicznego. Po ukończeniu studiów programistka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej FACH w Cieszynie.
Dalszy rozwój zawodowy związała z edukacją. Nauczycielka, doradczyni metodyczna, wizytator, redaktorka wielu książek, podręczników szkolnych, czasopisma „Twórczy Nauczyciel”. Nauczycielka akademicka w dziedzinie dydaktyki i metodyki. Licencjonowana Specjalistka SAS Centre Polska z zakresu neuroakustycznego treningu mózgu. Posiada certyfikat SORE z zakresu nowych form wspomagania.

Czytaj więcej...

PILCH © 2016